Úschovy peněz

Proč?
Ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Finančně výhodnější oproti úschově u banky či notáře. A dále je úschova zajištěna pojištěním z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie u Generali pojišťovny a.s., a to řádově výše nad povinný zákonný limit stanovený Českou advokátní komorou.

Kdy?
Převody vlastnictví k nemovitostem, podniku, obchodních podílů atp.

Jak?
Advokát uzavře se smluvními stranami základní smlouvy smlouvu o advokátní úschově za účelem zajištění řádného splnění povinností. Ve smlouvě o úschově je individuálně, dle pokynů smluvních stran, popsán detailně postup uvolnění financí z účtu úschov. Dle smlouvy o úschově je poté kupní cena vložena na svěřenecký účet, který je veden ve prospěch správce u banky. Pro každého klienta je veden zvláštní účet a jeho prostředky jsou tak vedeny zcela odděleně od financí jiných klientů i advokáta. Částka z advokátní úschovy je vyplacena teprve v okamžiku, kdy nastoupí skutečnosti uvedené ve smlouvě o úschově, nejčastěji tehdy, když je např. kupující řádně zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník.

 

Úschova listin, cenných papírů

Advokát je oprávněn ke správě cizího majetku.

Peníze, cenné papíry nebo jiný majetek přijatý advokátem do správy je advokát povinen uložit na zvláštní účet u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle zvláštních právních předpisů k přijímání vkladů nebo ke správě cenných papírů anebo jiného majetku.

Vaše cennosti Vám uložíme v bezpečnostní schránce renomované banky.

Aktuality

  • JUDr. Karel Voldřich je od února 2018 členem Unie rodinných advokátů
  • právní poradenství pro školské subjekty
  • přednášková činnost o právním minimu a školské právo
  • Právní poradna v časopisu Poradce ředitelky
  • 25. VÝROČÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

více informací

Spolupráce

  • realitní kancelář, exekutorská kancelář, notářská kancelář

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář Voldřich & Nekvasilová

Palackého 14
110 00 Praha 1

E-mail: kancelar@advokati-vn.cz

Tel.: +420 602 955 704,

+420 728 253 970

více informací