Ceny

Cenu určuje advokát, který vede konzultaci, podle náročnosti případu.

Smluvní odměna:

 • je určována vždy předem dohodou mezi advokátem a klientem
 • určuje se podle:
  • hodinové sazby
   (V případě složitějších právních konzultací se hodinová sazba zvyšuje úměrně náročnosti konzultace, případně výkonu právní služby.)
  • sazby za jednotlivé úkony
  • paušálně za určité období

Mimosmluvní odměna:

 • je dána vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Při převzetí nové věci obvykle bývá požadována přiměřená záloha na právní služby.

Právní konzultace zdarma:
Pokud se jedná o rozsáhlejší záležitost, úvodní konzultace se většinou neúčtuje.

 

Pojištění

Výkon advokátní činnosti advokátní kanceláře je pojištěn z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie u Generali pojišťovny a.s., a to řádově výše nad povinný zákonný limit stanovený Českou advokátní komorou.

Advokátní kancelář může dle požadavku klienta sjednat také ad hoc pojištění profesní odpovědnosti pro konkrétní kauzu, kde lze na přání klienta sjednat i vyšší pojistný limit.

Aktuality

 • JUDr. Karel Voldřich je od února 2018 členem Unie rodinných advokátů
 • GDPR pro školy - připravujeme Směrnice a další listiny v souvislosti s nařízením EU č. 679/2015 o ochraně osobních údajů
 • Předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí se vrací - od 1.1.2018
 • Právní poradna v časopisu Poradce ředitelky
 • 25. VÝROČÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

více informací

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář Voldřich & Nekvasilová

Palackého 14
110 00 Praha 1

E-mail: kancelar@advokati-vn.cz
Tel.: +420 724 946 025

více informací