Poskytujeme komplexní právní servis dle požadavků klienta zejména v oblastech:

Občanské právo

Knihovna

 • závazkové právo
 • smlouvy kupní, darovací, o dílo, zprostředkovatelská
 • nájem a podnájem bytů a nebytových prostor
 • nemovitosti v ČR i zahraničí
 • kupní a darovací smlouvy včetně ověřovací doložky
 • řízení před Katastrálním úřadem
 • věcná břemena
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem
 • zástavní právo
 • odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení
 • dědické řízení
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada škody
 • sousedská práva

 

Obchodní právo

 • právo obchodních společností
  • veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost
  • družstvo
  • změny společenské smlouvy/zakladatelské listiny/stanov
  • snížení/zvýšení základního kapitálu
  • živnostenský úřad, obchodní rejstřík
 • podnikatelé
  • zajištění veškeré právní agendy pro podnikatele
 • zakládání obchodních společností
 • závazkové právo

 

Rodinné právo

 • rozvod
 • vypořádání společného jmění manželů
 • výchova dětí
 • vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a mezi manžely
 • úprava styku s dětmi
 • řešení rodinných vztahů v oblasti mezinárodního práva

 

Pracovní právo

 • ukončování pracovních poměrů
 • pracovněprávní spory se zaměstnanci
 • náhrada škody způsobená v pracovněprávním vztahu

Aktuality

 • JUDr. Karel Voldřich je od února 2018 členem Unie rodinných advokátů
 • právní poradenství pro školské subjekty
 • přednášková činnost o právním minimu a školské právo
 • Právní poradna v časopisu Poradce ředitelky
 • 25. VÝROČÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

více informací

Spolupráce

 • realitní kancelář, exekutorská kancelář, notářská kancelář

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář Voldřich & Nekvasilová

Palackého 14
110 00 Praha 1

E-mail: kancelar@advokati-vn.cz

Tel.: +420 602 955 704,

+420 728 253 970

více informací