Poskytování právní pomoci zejména v uvedených oblastech:

Kancelář

 • právní poradenství a rozbory
 • sepisování listin, návrhů, vyjádření, smluv
 • jednání s protistranou
 • zastupování před soudy a jinými orgány
 • kompletní právní servis při prodeji či nákupu nemovitostí i věcí movitých
 • posouzení právní formy podnikatelského záměru
 • provádění právního auditu
 • konverze dokumentů
 • správa majetku i kratkodobá
 • evropský platební rozkaz

Právní služby jsou poskytovány taktéž v anglickém a ruském jazyce, po domluvě též v jazyce francouzském. Možnost zasílání do datové schránky.

 

Spolupráce v ČR:

Kancelář

 • notář
 • znalec a odhadce v oblasti nemovitostí
 • soukromý exekutor
 • realitní kancelář

 

Spolupráce v zahraničí:

 • projekt spolupráce evropských advokátních kanceláří
 • Jacques Buekenhoudt, belgický advokát a odborník na evropské právo

 

OVĚŘENÍ PODPISU

 • Dle zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. §25a je advokát oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Jedná se o tzv. prohlášení o pravosti podpisu.
 • Naše advokátní kancelář disponuje ověřovací knihou.

ŠKOLSKÉ PRÁVO

 • Naše advokátní kancelář nabízí právní poradenství, konzultace a řešení právních problémů v oblasti školského práva
 • Dále nabízíme zpracování všech potřebných dokumentů v oblasti školského práva
 • Konzultace a řešení právních problémů je možné uskutečnit i ve francouzskémšpanělském jazyce

Aktuality

 • JUDr. Karel Voldřich je od února 2018 členem Unie rodinných advokátů
 • GDPR pro školy - připravujeme Směrnice a další listiny v souvislosti s nařízením EU č. 679/2015 o ochraně osobních údajů
 • Předkupní právo spoluvlastníků nemovitých věcí se vrací - od 1.1.2018
 • Právní poradna v časopisu Poradce ředitelky
 • 25. VÝROČÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

více informací

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář Voldřich & Nekvasilová

Palackého 14
110 00 Praha 1

E-mail: kancelar@advokati-vn.cz
Tel.: +420 724 946 025

více informací